تعطیل است

closedآدمی زاد، اگر بلد نباشد که بین بخشهای مختلف زندگی اش، تعادل و توازن برقرار کند، بهتر است که بنشیند و بیش از این به زندگی اش و به زندگی دیگران گند نزند. زندگی کردن مهارت می خواهد و علم و تجربه، و وقتی ندانسته باشی اینها را، لاجرم گند می خورد زندگی ات. برقرار کردن نظم و تعادل بین زندگی مجازی و کار و روابط دوستانه و زندگی شخصی، کار سختی است، خیلی سخت. و حضور در گودر و فرندفید و فیس بوک و همه اینها هم آداب دارد و رسوم. وقتی قرار است که زندگی خصوصی ات بابت گودر یا فرندفید گند بخورد بهش، یا بابت روابط دوستانه ات به هم بخورد،  خوب بهتر است که با کمال آرامش، ببندی همه صفحه ها را. ببندی وبلاگ را و جی تاک را و گودر را و فرندفید را همه را. ببندی و بروی با موبایلت بازی کنی. ببندی و بروی و هر وقت توانستی مثل یک «آدم» بین همه وجوه زندگی ات تعادل برقرار کنی، برگردی و لذت ببری از همه اینها. همین.