به هر حال…

روز آفتابی…

 

چند روزی مسافرت بودم و حالا هم خوابم می آید و می خواهم بروم بخوابم…. همین!

Advertisements